O nama

Društvo športske rekreacije CROMMA GYM je osnovano u cilju zadovoljavanja potrebe za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, te u cilju obogaćivanja slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i športskim aktivnostima.

Djelatnosti Društva jesu:
– organiziranje i provođenje rekreativnog vježbanja;
– održavanje i razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti kroz sport i rekreaciju;
– poduka i trening djece i mladeži
– poduka i trening djece, osoba zaostalih u razvoju
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada organiziranjem seminara, tribina, natjecanja, okruglih stolova i sličnih skupova;
– upravljanje sportskim objektima kojih je Društvo vlasnik ili korisnik;
– skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva.